Projekt ma na celu gromadzenie wiadomości o rozmieszczeniu wszystkich gatunków owadów prostoskrzydłych Orthoptera w Polsce, propagowanie wiedzy o tych niezwykłych owadach i aktywizację osób nimi się zajmujących. Gromadzone dane podzielono na dwa okresy: historyczny (do roku 2000) i współczesny (od roku 2001). Zdajemy sobie sprawę z tego, że oznaczanie wielu gatunków jest trudne, jednak dla znacznej liczby z nich wystarczają dobre fotografie. Aktualizowane mapy przedstawiają postępy prac. Podajemy propozycję ujednoliconego polskiego nazewnictwa, opartą głównie na krajowej literaturze. Każda nowa obserwacja jest dla nas cenna! Planujemy za kilka lat opublikować atlas w formie drukowanej.

 

Od 2023 roku pracami objęto również pozostałe rzędy ortopteroidalnych owadów, tj. modliszki Mantodea, skorki Dermaptera i karaczany Blattodea.

 

Mapy rozmieszczenia przedstawiają dane zebrane do roku 2022.

 

 

Przemysław Żurawlew

Ryszard Orzechowski

Seweryn Grobelny

Michał Brodacki

Marcin Kutera

Paweł Radzikowski

Szymon Czyżewski

 
Sposób cytowania:
 
Żurawlew P., Orzechowski R., Grobelny S., Brodacki M., Kutera M., Radzikowski P., Czyżewski S. 2018-2023. Prostoskrzydłe (Orthoptera) Polski;  https://orthoptera.entomo.pl [data dostępu]

Project

The idea behind this project is to accumulate records of the distribution of all orthopteran species in Poland, to popularise knowledge of these fascinating insects and to encourage you to take a greater interest in them. The records will be divided into two periods: historical (up to 2000) and contemporary (after 2001). Although numerous species are difficult to identify, good photographs will suffice for a great many of them. The distribution maps will be periodically updated, so you will be able to see how our project is progressing. As we would like to standardise the Polish vernacular nomenclature of Orthoptera, we have made some suggestions in this respect, based mainly on the Polish literature. Remember, every single new record is valuable!

Translated by Peter Senn