Projekt ma na celu gromadzenie wiadomości o rozmieszczeniu wszystkich gatunków w Polsce, propagowanie wiedzy o tych niezwykłych owadach i aktywizację osób nimi się zajmujących. Gromadzone dane będą dzielone na dwa okresy: historyczny (do roku 1990) i współczesny (od roku 1991). Zdajemy sobie sprawę z tego, że oznaczanie wielu gatunków jest trudne, jednak dla znacznej liczby z nich wystarczają dobre fotografie. Aktualizowane mapy przedstawiać będą postępy prac. Podajemy propozycję ujednoliconego polskiego nazewnictwa, opartą głównie na krajowej literaturze. Każda nowa obserwacja jest dla nas cenna!

 

 

Przemysław Żurawlew

Ryszard Orzechowski

Seweryn Grobelny

Michał Brodacki

Paweł Radzikowski

Marcin Kutera