Wszystkie zamieszczone w serwisie https://orthoptera.entomo.pl fotografie i nagrania są własnością ich autorów, wykorzystywanie ich bez zgody tych autorów nie jest dozwolone.

 

Mapy rozmieszczenia powstają na podstawie publikacji i danych niepublikowanych od osób je nam przekazujących zwanych dalej autorami danych. Dane te są własnością intelektualną autorów danych. Na mapach rozmieszczenia przedstawione są z dokładnością do 10 km (100 km2) w siatce UTM.

 

Sposób cytowania map rozmieszczenia:

Orthoptera Polski - Atlas rozmieszczenia 2018. Rozmieszczenie Barbitistes constrictus Brunner von Wattenwyl, 1878 w Polsce. https://orthoptera.entomo.pl