Wszystkie zamieszczone w serwisie https://orthoptera.entomo.pl fotografie i nagrania są własnością ich autorów, wykorzystywanie ich bez zgody tych autorów nie jest dozwolone.

 

Mapy rozmieszczenia powstają na podstawie publikacji i danych niepublikowanych od osób je nam przekazujących zwanych dalej autorami danych. Dane te są własnością intelektualną autorów danych. Na mapach rozmieszczenia przedstawione są z dokładnością do 10 km (100 km2) w siatce UTM.

 

Daty kolejnych aktualizacji map: 

Lp. data aktualizacji liczba rekordów w bazie
1 15 II 2018 r. 2 100
2 24 III 2018 r. 7 200
3 31 XII 2018 r. 15 700
4 16 VI 2019 r. 20 700
5 30 I 2020 r. 30 000
 
 
 
 
Sposób cytowania:
 
Żurawlew P., Orzechowski R., Grobelny S., Brodacki M., Kutera M., Radzikowski P., Czyżewski S. 2020. Prostoskrzydłe (Orthoptera) Polski;  https://orthoptera.entomo.pl