Wszystkie zamieszczone w serwisie https://orthoptera.entomo.pl fotografie i nagrania są własnością ich autorów, wykorzystywanie ich bez zgody tych autorów nie jest dozwolone.

 

Mapy rozmieszczenia powstają na podstawie publikacji i danych niepublikowanych od osób je nam przekazujących zwanych dalej autorami danych. Dane te są własnością intelektualną autorów danych. Na mapach rozmieszczenia przedstawione są z dokładnością do 10 km (100 km2) w siatce UTM.

 
Sposób cytowania:
 
Żurawlew P., Orzechowski R., Grobelny S., Brodacki M., Kutera M., Radzikowski P., Czyżewski S. 2020. Prostoskrzydłe (Orthoptera) Polski;  https://orthoptera.entomo.pl