Karaczany Blattodea

 

Blattidae
1. Przybyszka amerykańska Periplaneta americana (Linnaeus, 1758)
2. Karaczan wschodni Blatta orientalis Linnaeus, 1758
Ectobiidae
3. Karaczan prusak Blattella germanica (Linnaeus, 1767)
4. Zadomka polna Ectobius lapponicus (Linnaeus, 1758)
5. Zadomka żółtoskrzydła Ectobius erythronotus (Burr, 1899)
6. Zadomka leśna Ectobius sylvestris (Poda, 1761)
7. Zadomka blada Ectobius pallidus (Olivier, 1789)
8. Bezżyłka plamista Phyllodromica maculata (Schreber, 1781)

 

 

 

Autorzy danych

Szymon Czyżewski, Radomir Jaskuła, Andrzej Kucharski, Marcin Kutera, Paweł Niemiec, Tomasz Rutkowski, Marcin Świostek, Jacek Wendzonka, Przemysław Żurawlew.

 

Literatura wykorzystana do przygotowania map rozmieszczenia

Andres A. 1977. Prostoskrzydłe (Orthoptera), karaczany (Blattodea) i skorki (Dermaptera) Pogórza i Gór Sowich. Praca magisterska wykonana w Zakładzie Systematyki Zwierząt i Zoogeografii, Uniwersytet Wrocławski, msc.

Bazyluk W. 1949. Przyczynek do znajomości fauny prostoskrzydłych (Orthoptera) i skorków (Dermaptera) województwa lubelskiego. Prace Komisji Biologicznej Wydziału Matematyczno–Przyrodniczego Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 12(1): 96-109.

Bazyluk W. 1954. Badania nad prostoskrzydłymi (Orthoptera), karaczanami (Blattodea) i skorkami (Dermaptera) północno–zachodniej Polski. Prace Komisji Biologicznej Wydziału Matematyczno–Przyrodniczego Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 15: 131–147.

Bazyluk W. 1976. Karaczany i modliszki. Blattodea et Mantodea. Katalog Fauny Polski. PWN, Warszawa, XVII, 1, 31 pp.

Bednarczyk A. 1977. Prostoskrzydłe (Orthoptera), karaczany (Blattodea) i skorki (Dermaptera) Węgrowa i okolic. Praca magisterska wykonana w Zakładzie Systematyki Zwierząt i Zoogeografii, Uniwersytet Wrocławski, msc.

Bednarz S. 1972. Prostoskrzydłe Orthoptera, karaczany Blattodea i skorki Dermaptera rezerwatu Muszkowicki Las Bukowy i terenów sąsiednich. Ochrona Przyrody 37: 89–103.

Bednarz S. 1976. Prostoskrzydłe (Orthoptera), karaczany (Blattodea) i skorki (Dermaptera) Doliny Baryczy. Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Zeszyty Przyrodnicze 16: 99–117.

Bloch-Orłowska J., Afranowicz-Cieślak R., Żółkoś K., Kukwa M., Kaczorowska E., Gerstmann E., Ściborski M., Meissner W., Pleskot I., Mikoś J. 2015. Przyroda rezerwatu „Helskie Wydmy” (Północna Polska). Acta Botanica Cassubica Monographiae 5: 1–123.

Brischke C. 1887. Bericht über eine zoologische Excursion nach Seeresen im Juni 1886. Schriften der Naturforschenden Gesellschaft Danzig, Neue Folge 6(4): 73–91.

Brischke C. 1888. Bericht über eine Excursione nach Hela während des Juli 1887. Schriften der Naturforschenden Gesellschaft Danzig, Neue Folge 7(1): 42–64.

Brischke C. 1889. Bericht über eine Excursione nach Steegen, auf der frischen Nehrung, im Juli 1888. Schriften der Naturforschenden Gesellschaft Danzig, Neue Folge 7(2): 193–209.

Chłodny J. 1978. Studies on the entomofauna of european white birch (Betula verrucosa Ehrh.). In: Wiąckowski S. K. (ed.), Studies on entomofauna of larch, alder and birch in different environmental conditions and its ecological relationships with insect pests of more important forest tree species, pp. 14–62. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa, 1977, 171 pp.

Dudek-Piontek I. 1985. Prostoskrzydłe (Orthoptera), karaczany (Blattodea) i skorki (Dermaptera) Strzelec Opolskich i okolic. Praca magisterska wykonana w Zakładzie Systematyki Zwierząt i Zoogeografii, Uniwersytet Wrocławski, msc.

Engel H. 1938. Beiträge zur Flora und Fauna der Binnendüne bei Bellinchen (Oder). Märkische Tierwelt 3: 229–294.

Gacek C. Z. 1986. Prostoskrzydłe (Orthoptera), karaczany (Blattodea) i skorki (Dermaptera) Środy Śląskiej i okolic. Praca magisterska wykonana w Zakładzie Systematyki Zwierząt i Zoogeografii, Uniwersytet Wrocławski, msc.

Gnot B. 1980. Prostoskrzydłe (Orthoptera), karaczany (Blattodea) i skorki (Dermaptera) Lubina i terenów sąsiednich. Praca magisterska wykonana w Zakładzie Systematyki Zwierząt i Zoogeografii, Uniwersytet Wrocławski, msc.

Gołaszewska H. 1977. Prostoskrzydłe (Orthoptera), karaczany (Blattodea) i skorki (Dermaptera) Zielonej Góry i okolic. Praca magisterska wykonana w Zakładzie Systematyki Zwierząt i Zoogeografii, Uniwersytet Wrocławski, msc.

Graboń E. 1980. Prostoskrzydłe (Orthoptera), karaczany (Blattodea) i skorki (Dermaptera) Pojezierza Iławskiego. Praca magisterska wykonana w Zakładzie Systematyki Zwierząt i Zoogeografii, Uniwersytet Wrocławski, msc.

Grobelny S. 1975. Badania nad karaczanami (Blattodea), prostoskrzydłymi (Orthoptera) i skorkami (Dermaptera) Nadleśnictwa Baszków w pow. krotoszyńskim. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria C – Zoologia 27: 123–140.

Grabowski M. 2009. Skorki (Dermaptera) i karaczany (Blattaria). In: Jaskuła R., Tończyk G. (eds), Owady Insecta Spalskiego Parku Krajobrazowego, 1, pp. 25–26. Spała, 199 pp.

Grajek M. 1980. Prostoskrzydłe (Orthoptera), karaczany (Blattodea) i skorki (Dermaptera) Sobótki i terenów przyległych oraz okolic Ostrowa Wlkp. Praca magisterska wykonana w Zakładzie Systematyki Zwierząt i Zoogeografii, Uniwersytet Wrocławski, msc.

Gringel A. 1977. Prostoskrzydłe (Orthoptera), karaczany (Blattodea) i skorki (Dermaptera) Trzebnicy i okolic. Praca magisterska wykonana w Zakładzie Systematyki Zwierząt i Zoogeografii, Uniwersytet Wrocławski, msc.

Grobelny S. 1975. Badania nad karaczanami (Blattodea), prostoskrzydłymi (Orthoptera) i skorkami (Dermaptera) Nadleśnictwa Baszków w pow. krotoszyńskim. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria C – Zoologia 28: 123–140.

Grobelny S. 1983. Skorki Dermaptera i zadomkowate Blattodea: Ectobiidae Wolińskiego Parku Narodowego. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 4: 51–57.

Grobelny S. 1983. Badania prostoskrzydłych (Orthoptera), karaczanów (Blattoidea) i skorków (Dermaptera) Ziemi Lubuskiej. Materiały i Uchwała 1-go Zjazdu Przyrodników Ziemi Lubuskiej, Świebodzin, pp. 5–6.

Grobelny S. 1983. Skorki Dermaptera i zadomkowate Blattodea: Ectobiidae Wolińskiego Parku Narodowego. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 4: 51–57.

Grobelny S., Żurawlew P. 2012. Karaczany Blattodea w powiecie pleszewskim (Wielkopolska). Przegląd Przyrodniczy 23: 91–93.

Karl O. 1937. Ein Beitrag zur Kenntnis der Insektenfauna Ostpomerns. Netzflügler, Geradflügler und Holzläuse. Dohrniana 16: 56-60.

Kaczmarek B., Knapik K. 1974. Prostoskrzydłe (Orthoptera), karaczany (Blattodea) i skorki (Dermaptera) Wielkopolskiego Parku Narodowego. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria C – Zoologia 27: 69–82.

Kraczaj P. 1977. Prostoskrzydłe (Orthoptera), karaczany (Blattodea) i skorki (Dermaptera) miejscowości Żytkiejmy i terenów sąsiednich (woj. Suwałki). Praca magisterska wykonana w Zakładzie Systematyki Zwierząt i Zoogeografii, Uniwersytet Wrocławski, msc.

Kutera M. 2012. Inwentaryzacja entomofauny na terenie SOO Natura 2000 – Ostoja Kroczycka. Wyniki, analiza, podsumowanie badań do roku 2012. Sprawozdanie dotyczące umowy NR22/projekt RPO 1066/03/2012 zawartej z Towarzystwem Miłośników Ziemi Zawierciańskiej. TMZZ, Warszawa–Zawiercie, ss. 1–20, msc.

Kutera M. 2013. Inwentaryzacja entomofauny na terenie SOO Natura 2000 – Ostoja Kroczycka. Wyniki, analiza, podsumowanie badań za lata 2012–2013. Sprawozdanie dotyczące umowy NR22/projekt RPO 1066/03/2012 zawartej z Towarzystwem Miłośników Ziemi Zawierciańskiej. TMZZ, Warszawa–Zawiercie, ss. 1–29, msc.

La Baume W. 1912(1913). Beitrag zur Kenntnis der Dermaptera und Orthoptera (Ohrwürmer und Geradflügler) Ostpreussens. Schriften der Physikalisch-Ökonomischen Gesellschaft zu Königsberg in Preuβen, Königsberg, 53(1): 7585.

La Baume W. 1920. Die Geradflüglerfauna Westpreussens. Dritter Beitrag zur Kenntnis der westpreussischen Ohrwürmer und Heuschrecken (Dermaptera und Orthoptera). Schriften der Naturforschenden Gesellschaft in Danzig, Neue Folge, 15: 144-185.

Liana A. 1997. Świat zwierząt. W: Liana A. (red.). Na pograniczu regionów. Monografia przyrodnicza gminy Modliborzyce. Towarzystwo Fizjograficzne, Warszawa, 65-122.

Naskręt M. 1981. Prostoskrzydłe (Orthoptera), karaczany (Blattodea) i skorki (Dermaptera) Wałbrzycha i przyległych okolic. Praca magisterska wykonana w Zakładzie Systematyki Zwierząt i Zoogeografii, Uniwersytet Wrocławski, msc.

Prewysz-Kwinto K. 1979. Prostoskrzydłe (Orthoptera), karaczany (Blattodea) i skorki (Dermaptera) kserotermicznej murawy Starego Wołowa i okolic. Praca magisterska wykonana w Zakładzie Systematyki Zwierząt i Zoogeografii, Uniwersytet Wrocławski, msc.

Rübsaamen E. H. 1901. Bericht über meine Reisen durch die Tucheler Heide in den Jahren 1896 und 1897. Schriften der Naturforschenden Gesellschaft in Danzig, Neue Folge, 10(2–3): 79-148.

Schubert K. 1929. Die Orthopteren der Umgegend von Neustadt in Oberschlesien. Konowia 8: 249–256.

Smreczyński S. 1901. Przyczynek do fauny galicyjskich szarańczaków. Sprawozdania Komisji Fizyograficznej Akademii Umiejętności 35: 67–72.

Sokołowski J. 1928. Fauna owadów prostoskrzydłych (Orthoptera) województwa poznańskiego. Prace Komisji Matematyczno–Przyrodniczej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 4: 97–168.

Splinter G. 1925. Beiträge zur Orthopteren-Fauna Pommerens. (Mit besonderer Berücksichtigung der Stettiner Umgebung.). Archiv für Naturgeschichte 91A (8): 159-164.

Stasiewicz A. 1978. Prostoskrzydłe (Orthoptera), karaczany (Blattodea) i skorki (Dermaptera) Chocianowa i okolic. Praca magisterska wykonana w Zakładzie Systematyki Zwierząt i Zoogeografii, Uniwersytet Wrocławski, msc.

Szczepaniak J. M. 1983. Prostoskrzydłe (Orthoptera), karaczany (Blattodea) i skorki (Dermaptera) Borów Dolnośląskich i Pogórza Izerskiego. Praca magisterska wykonana w Zakładzie Systematyki Zwierząt i Zoogeografii, Uniwersytet Wrocławski, msc.

Szulczewski J. 1926. Materiały do fauny szarańczaków (Orthoptera) Wielkopolski. Polskie Pismo Entomologiczne 5: 87–89.

Tenenbaum S., Mierzejewski W. 1914. Materyały do fauny prostoskrzydłych (Orthoptera) Ordynacyi Zamojskiej. Pamiętnik Fizyograficzny 22: 157-161.

Tomków M. 1978. Studies on the entomofauna of grey and black alders (Alnus incana Moench., A. glutinosa Gaert.). In: Wiąckowski S. K. (ed.), Studies on entomofauna of larch, alder and birch in different environmental conditions and its ecological relationships with insect pests of more important forest tree species, pp. 62–113. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1977, 171 pp.

Urbański J. 1931. Materiały do fauny owadów prostoskrzydłych województwa poznańskiego. Polskie Pismo Entomologiczne 10: 50–59.

Wołyńska J. 1975. Prostoskrzydłe (Orthoptera), karaczany (Blattodea) i skorki (Dermaptera) niektórych biotopów leśnych Wielkopolskiego Parku Narodowego. Polskie Pismo Entomologiczne 45: 397–413.

Zacher F. 1907. Beitrag zur Kenntnis der Orthopteren Schlesiens. Zeitschrift für Wissenschaftliche Insektenbiologie 3: 179–185, 211–217.

Żurawlew P., Grobelny S., Markiewicz E. 2019. Nowe dane o skorkach (Dermaptera), prostoskrzydłych (Orthoptera), karaczanach (Blattodea) i modliszkach (Mantodea) powiatu pleszewskiego (Nizina WielkopolskoKujawska). Przegląd Przyrodniczy 30: 49–57.

Żurawlew P., Grobelny S., Orzechowski R., Radzikowski P., Rutkowski T. 2022. New data on the distribution of cockroaches (Blattodea) and earwigs (Dermaptera) in Poland. Fragmenta Faunistica 65(1): 11-24.

 

Strony i bazy internetowe

https://insektarium.net/

www.inaturalist.org