Źródła rekordów przedstawionych na mapach

 

Mapy rozmieszczenia poszczególnych gatunków prostoskrzydłych wykonano na podstawie 56 prac zestawionych poniżej, opublikowanych w latach 2000-2017, a więc po wydaniu Katalogu Fauny Polski (Bazyluk i Liana 2000) omawiającego stan wiedzy o tej grupie owadów.

 

Jeśli znasz jakieś nie ujęte w wykazie źródło opublikowane od roku 2000, z użytecznymi danymi faunistycznymi, czyli takimi które można przypisać do konkretnego pola UTM prosimy o kontakt:

grusleo(at)wp.pl

 

 

 

 

 

Aleksandrowicz O. 2017. First record of sickle-bearing bush-cricket Pheneroptera falcata (PODA, 1761) (Orthoptera, Phaneropteridae) in Middle Pomerania. Journal of Ecology and Protection of the Coastline 21: 87-90.

 

Blaik T. 2007. Nowe dane o Phaneroptera falcata (Poda, 1761) i innych gatunkach prostoskrzydłych (Orthoptera: Tettigoniidae, Catantopidae, Acrididae) ze Śląska i Sudetów Wschodnich. Przyroda Sudetów 10: 89-96.

 

Böhme W., Geissler P., Wagner P. 2011. A remarkable record of Phaneroptera falcata (Poda, 1761) (Saltatoria: Phaneropteridae) from north-eastern Poland. Bonn zoological Bulletin 60, 1: 109-111.

 

Bönsel A., Runze M. 2000. Ein Habitat der Rotügeligen Schnarrschrecke (Psophus stridulus L. 1758) im nordöstlichen Polen. Articulata 15, 1: 49–62.

 

Borowiak M., Liana A. 2009. Zmiany w faunie prostoskrzydłych (Orthoptera) w ciągu 50 lat istnienia Kampinoskiego Parku Narodowego. In: Andrzejewska A., Lubański A. (Eds.). Trwałość i efektywność ochrony przyrody w polskich parkach narodowych. Kampinoski Park Narodowy, Izabelin: 373-385.

 

Brodacki M. 2012. Pierwsze stwierdzenia nabocznia Mecostethus parapleurus (Hagenbach, 1822) (Orthoptera, Acrididae) w Bieszczadach. Naturalia 1: 143-145.

 

Brodacki M. 2014 (2015). First records of the Large Cone-head Bush-cricket Ruspolia nitidula (Scopoli, 1786) (Orthoptera, Tettigoniidae) in Poland. Naturalia 3: 123-126.

 

Ciach M., Tabor J. 2003. Stanowisko siodlarki Ephippiger ephippiger (Fiebig) - Orthoptera: Ephippigeridae na Nizinie Mazowieckiej. Kulon 8, 2: 38-39.

 

Ciechanowski M., Kowalczyk J. K. K., Zieliński S. 2004. Niektóre inne grupy bezkręgowców (Porifera; Turbellaria; Hirudinea; Aranei; Insecta: Odonata, Orthoptera, Heteroptera, Homoptera, Neuroptera, Coleoptera, Lepidoptera, Diptera). In: Ciechanowski M., Fałtynowicz W., Zieliński S. (eds). Przyroda projektowanego rezerwatu „Dolina Mirachowskiej Strugi” na Pojezierzu Kaszubskim. Acta Bot. Cassub. 4: 90–97.

 

Ciechanowski M., Kowalczyk J.K., Przesmycka A., Wójcik C. 2008. Fortyfikacje Grodziska w Gdańsku jako ostoja różnorodności fauny w krajobrazie wielkomiejskim. In: Indykiewicz P., Jerzak L., Barczak T. (Eds.). Fauna miast. Ochronić różnorodność biotyczną w miastach. SAR „Pomorze”, Bydgoszcz: 547-555.

 

Czechowski P., Jędro G., Orzechowski R. 2017. Nowe stanowiska nadobnika włoskiego Calliptamus italicus (Linnaeus, 1758) (Orthoptera, Acrididae, Calliptaminae) w województwie Lubuskim. Przegląd Przyrodniczy 28, 2: 127-129.

 

Gawałek M., Dudek K., Ekner-Grzyb A., Kwieciński Z., Sliwowska J. H. 2014. Ecology of the field cricket (Gryllidae: Orthoptera) in farmland: the importance of livestock grazing. North-Western Journal of Zoology 10, 2: 325-332.

 

Grobelny S., Tryjanowski P. 2002. Skaczą, grają i fruwają, czyli świerszcze, pasikoniki i … prusaki. In: Wiesiołowski J. (Ed.). Wśród zwierząt i roślin. Kronika Miasta Poznania 3: 126-134.

 

Gwardjan M. 2012. Nowe stanowiska trajkotki czerwonej Psophus stridulus (Linnaeus, 1758) (Orthoptera, Acrididae) na Wyżynie Małopolskiej. Naturalia 1: 150-151.

 

Gwardjan M., Sępioł B., Brodacki M. 2014 (2015). Nowe stanowiska świerszczyka szarego Modicogryllus frontalis (FIEBER, 1844) (Orthoptera, Gryllidae) na Wyżynie Małopolskiej. Naturalia 3: 127-129.

 

Heller K.-G., Orci K. M., Grein G. & Ingrisch S. 2004. The Isophya species of Central and Western Europe (Orthoptera: Tettigonoidea: Phaneropteridae). Tijdschr. Entomol. 147: 237–258.

 

Imiela A., Depa Ł., Simka M. 2016. Nowe stanowisko Miramella alpina (KOLLAR, 1833) (Orthoptera, Catantopidae) w Beskidach Zachodnich. Acta entomologica silesiana 24: 1-4.

 

Jarčuška B., Kanuch P., Kristin A. 2015. Orthoptera and Mantodea assemblages of East Carpathian Mts (Central Europe). Folia faunistica Slovaca 20, 2: 167-182.

 

Jatulewicz I., Gębicki C. 2003. Drugie stanowisko Nemobius sylvestris (Bosc d’Antic, 1792) (Orthoptera, Grylloidea, Gryllidae) w Polsce. Acta entomologica silesiana 9-10: 57-60.

 

Kata K. 2005. Nowe stanowisko szarańczy wędrownej Locusta migratoria L. w Polsce. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 61, 2: 100-102.

 

Kočárek P. 2000. Orthopteroides insects (Orthoptera, Blattaria, Dermaptera) of the Polesie National Park and its surroundings. Parki nar. Rez. przyr. 19, 1: 89-97.

 

Kowalczyk J. K., Kurzac T. 2003. Owady chronione, zagrożone i rzadkie Ogrodu Botanicznego w Łodzi. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów 12: 207-217.

 

Kowalczyk J.K., Kurzac T. 2003. Autostrada zagrożeniem dla rzadkich owadów. Przyroda Polski Środkowej, 6: 23–25.

 

Kowalczyk J.K., Kurzac T. 2006. Zagrożone, rzadkie i interesujące gatunki owadów w Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich. Przyroda Polski Środkowej, 8: 32–39.

 

Kowalczyk J. K., Kurzac T. 2007. Chronione, zagrożone i rzadkie gatunki owadów w rezerwacie Polana Siwica w Bolimowskim Parku Krajobrazowym. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 63, 4: 60-69.

 

Kowalczyk J.K., Kurzac T., Soszyński B. 2009. Porobnica paskowana Amegilla quadrifasciata (Villers, 1789) (Hymenoptera, Apoidea) – nowe stanowisko rzadkiej polilektycznej pszczoły w Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 65, 3: 231-233.

 

Kuravova K. 2014. Orthopteran fauna of Hel Peninsula in Poland. Fragmenta Faunistica 57, 1: 41-46.

 

Liana A. 2002. Fauna prostoskrzydłych (Orthoptera) Lasów Janowskich. Nowy Pamiętnik Fizjograficzny 1, 1: 53-66.

 

Liana A. 2010. Operat ochrony owadów prostoskrzydłych (Orthoptera). In: Plan ochrony Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Krameko, pp. 245–264.

 

Liana A. 2012. Materiały do poznania fauny prostoskrzydłych (Orthoptera) Beskidu Żywieckiego. Nowy Pamiętnik Fizjograficzny 7: 7–23.

 

Liana A. 2013. Orthopterans (Orthoptera) of the Tatra Mountains and Podhale (Poland). Fragmenta Faunistica 56, 2: 113–129.

 

Liana A., Armatys P. 2015. Prostoskrzydłe (Orthoptera) Gorców i Gorczańskiego Parku Narodowego. Ochrona Beskidów Zachodnich 6: 70–84.

 

Liana A., Michalcewicz J. 2014. Meconema meridionale COSTA, 1860 (Orthoptera: Tettigonioidea: Meconematidae) – the first record in Poland. Polish Journal of Entomology 83: 181-188.

 

Łęgowski D., Kuńka A. 2006. Materials to the distribution of protected, rare and endangered insects species in the Stobrawa Landscape Park. Opole Scientific Society Nature Journal 39: 57-60.

 

Olbrycht T., Ćwikowska B. 2015. Pierwsze stwierdzenie świerszcza polnego Gryllus campestris Linnaeus, 1758 (Orthoptera, Grillidae) w Bieszczadzkim Parku Narodowym. Roczniki Bieszczadzkie 23: 387-391.

 

Orzechowski R. 2009. Obserwacje wybranych gatunków prostoskrzydłych (Orthoptera) w południowej części województwa lubuskiego. Przegląd Przyrodniczy 20,1-2: 45-50.

 

Orzechowski R., Wasielewski H. 2015. Entomofauna. [w] A. Pukacz, M. Pełechaty (red.) 30 lat – Łagowsko-Sulęciński Park Krajobrazowy – różnorodność ekologiczna i gatunkowa. ZPKWL: 202-216.

 

Orzechowski R., Wasielewski H. 2016. Owady Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego – pozostałe grupy. W: M. Maciantowicz (red.) 20 lat – Gryżyński Park Krajobrazowy – monografia przyrodnicza. ZPKWL. 180-195.

 

Panagiotopoulou H., Baca  M., Baca  K., Sienkiewicz P, Ślipiński P., Żmihorski  M. 2016. Genetic identifi cation of a non-native species introgression into wild population of the fi eld cricket Gryllus campestris (Orthoptera: Gryllidae) in Central Europe. European Journal of Entomology 113: 446–455.

 

Rada S., Trnka F. 2016. First record of Modicogryllus frontalis (Orthoptera, Grillidae) from the Baltic coast. Fragmenta Faunistica 59, 1: 47-50.

 

Sępioł B. 2012. Nowe stanowiska nadobnika włoskiego Calliptamus italicus (Linnaeus, 1758) (Orthoptera, Catantopidae) na Wyżynie Małopolskiej. Naturalia 1: 148-149.

 

Smolis A., Malkiewicz A., Adamski A. 2009. Nowe dane o ekspansji długoskrzydlaka Phaneroptera falcata (Poda, 1761) (Orthoptera: Ensifera: Tettigoniidae) na Śląsku. Przyroda Sudetów 12: 57-60.

 

Sobuś T., Sikora D. 2012. Elementy ekologii żerowania srokosza Lanius excubitor w krajobrazie rolniczym Podkarpacia. Ptaki Podkarpacia 12: 103-110.

 

Stolarz P., Stolarz J. 2009. Wychodnie limonitu z interesujacą entomofauną w Dolinie Dolnej Pilicy. Kulon 14: 147-148.

 

Szymkiewicz M., Szymkiewicz E. 2015. Stanowiska długoskrzydlaka sierposza Phaneroptera falcata (Poda. 1761) (Orthoptera: Tettigonidae) w makroregionie Pojezierze Mazurskie (Polska Północno-Wschodnia). Kulon 20: 135-139.

 

Szymkowiak P., Tryjanowski P., Winiecki A., Grobelny S., Konwerski S. 2005. Habitat differences in the food composition of the wasp-like spider Argiope bruennichi (Scop.) (Aranei: Araneidae) in Poland. Belg. J. Zool. 135, 1: 33-37.

Taszakowski A., Kolak G., Imiela A. 2013. Nowe stanowisko Myrmecophilus acervorum (Panzer, 1799) (Orthoptera, Myrmecophilidae) w Polsce. Acta entomologica silesiana 21: 5-8.

Theuerkauf J., Rouys S. 2006. Do Orthoptera need human land use in Central Europe? The role of habitat patch size and linear corridors in the Białowieża Forest, Poland. Biodiversity and Conservation 15: 1497-1508.

 

Theuerkauf J., Rouys S., Grein G., Becker A. 2005. New records of Orthoptera in the Bieszczady Mountains (Southeast Poland) with special regard to the genus Isophya. Fragmenta faunistica 48, 1: 9-14.

 

Tończyk G., Soszyńska-Maj A., Jażdżewska T., Klasa A., Jaskuła R. 2010. Materiały do znajomości owadów Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Jętki (Ephemeroptera), prostoskrzydłe (Orthoptera), pluskwiaki (Hemiptera), wielkoskrzydłe (Megaloptera), gryzki (Psocoptera) i błonkówki (Hymenoptera). In: Jaskuła R., Tończyk G. (Eds.). Owady (Insecta) Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, Dyrekcja PKWN, Mazowiecko–Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne, Łódź: 187-195.

 

Wilk T., Michalczuk W., Brochocki S., 2014. Pierwsze stwierdzenia długoskrzydlaka sierposza Phaneroptera falcata (Orthoptera: Tettigoniidae) na Pomorzu Zachodnim. Przegl. Przyr. 25(3), 66-68.

 

Warchołowska-Śliwa E., Chobanov D. P., Grzywacz B., Maryańska-Nadachowska A. 2008. Taxonomy of the Genus Isophya (Orthoptera, Phaneropteridae, Barbitistinae): Comparison of Karyological and Morphological Data. Folia biologica 56, 3-4: 227-241.

 

Żurawlew P. 2009. Stanowiska długoskrzydlaka sierposza Phaneroptera falcata (Poda, 1791) (Orthoptera, Tettigoniidae) w powiecie pleszewskim w roku 2009. Przegl. Przyr. 20, 1-2: 110–113.

 

Żurawlew P., Grobelny S. 2012. Prostoskrzydłe (Orthoptera) powiatu pleszewskiego (województwo wielkopolskie). Przegląd Przyrodniczy 23, 4: 77-96.

 

Żurawlew P., Grobelny S. 2016. Występowanie Leptophyes punctatissima (BOSC, 1792) (Orthoptera, Tetiigoniidae) w Polsce. Przegląd Przyrodniczy 27, 1: 107-112.

 

Żurawlew P., Grobelny S., Orzechowski R. 2017. Ekspansja długoskrzydlaka sierposza Phaneroptera falcata (Poda, 1791) (Orthoptera: Tettigoniidae) w Polsce. Przegląd Przyrodniczy 28, 2: 39-62.