Skorki Dermaptera

Forficulidae
1. Kikutniczka pospolita Chelidurella acanthopygia (Géné, 1832)
2. Kikutnica zaroślowa Apterygida albipennis (von Muhlfeld, 1825)
3. Skorek pospolity Forficula auricularia Linnaeus, 1758
Spongiphoridae
4. Kleszczanka mała Labia minor (Linnaeus, 1758)
Labiduridae
5. Obcężnica nadbrzeżna Labidura riparia (Pallas, 1773)

 

 

 

Autorzy danych

Lucyna Bugiera, Anna Kowalska, Marek W. Kozłowski, Anna Liana (†), Sławomir Mielczarek, Kinga Nowak, Dariusz Proniewicz, Tomasz Rutkowski, Maksymilian Syratt, Światopełk Smoczyński, Marek R. Swadzba, Marcin Świostek, Jacek Wendzonka, Karolina Wojakowska, Włodzimierz Wypych, Przemysław Żurawlew.

 

Literatura wykorzystana do przygotowania map rozmieszczenia

Andres A. 1977. Prostoskrzydłe (Orthoptera), karaczany (Blattodea) i skorki (Dermaptera) Pogórza i Gór Sowich. Praca magisterska wykonana w Zakładzie Systematyki Zwierząt i Zoogeografii, Uniwersytet Wrocławski, msc.

Bazyluk W. 1948. Przyczynek do fauny prostoskrzydłych (Orthoptera) i skorków (Dermaptera) woj. poznańskiego. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią 1: 154–159.

Bazyluk W. 1949. Prostoskrzydłe (Orthoptera) Siemienia (województwo lubelskie) i okolicy. Prace Komisji Biologicznej Wydziału Matematyczno–Przyrodniczego Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 12(1): 1–95.

Bazyluk W. 1949. Przyczynek do znajomości fauny prostoskrzydłych (Orthoptera) i skorków (Dermaptera) województwa lubelskiego. Prace Komisji Biologicznej Wydziału Matematyczno–Przyrodniczego Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 12(1): 96-109.

Bazyluk W. 1950. Materiały do fauny Ziem Zachodnich. Prostoskrzydłe (Orthoptera) Ziemi Lubuskiej i Śląska. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią 2: 136–156.

Bazyluk W. 1954. Badania nad prostoskrzydłymi (Orthoptera), karaczanami (Blattodea) i skorkami (Dermaptera) północno–zachodniej Polski. Prace Komisji Biologicznej Wydziału Matematyczno–Przyrodniczego Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 15: 131–147.

Bazyluk W. 1976. Skorki – Dermaptera. Katalog Fauny Polski. PWN, Warszawa, XVII, 3, 19 pp.

Bednarczyk A. 1977. Prostoskrzydłe (Orthoptera), karaczany (Blattodea) i skorki (Dermaptera) Węgrowa i okolic. Praca magisterska wykonana w Zakładzie Systematyki Zwierząt i Zoogeografii, Uniwersytet Wrocławski, msc.

Bednarz S. 1967. Prostoskrzydłe (Orthoptera) Cedzyny i okolicy (pow. Kielce). Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Zeszyty Przyrodnicze 7: 79–86.

Bednarz S. 1972. Prostoskrzydłe Orthoptera, karaczany Blattodea i skorki Dermaptera rezerwatu Muszkowicki Las Bukowy i terenów sąsiednich. Ochrona Przyrody 37: 89–103.

Bednarz S. 1976. Prostoskrzydłe (Orthoptera), karaczany (Blattodea) i skorki (Dermaptera) Doliny Baryczy. Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Zeszyty Przyrodnicze 16: 99–117.

Bloch-Orłowska J., Afranowicz-Cieślak R., Żółkoś K., Kukwa M., Kaczorowska E., Gerstmann E., Ściborski M., Meissner W., Pleskot I., Mikoś J. 2015. Przyroda rezerwatu „Helskie Wydmy” (Północna Polska). Acta Botanica Cassubica Monographiae 5: 1–123.

Brischke C. 1887. Bericht über eine zoologische Excursion nach Seeresen im Juni 1886. Schriften der Naturforschenden Gesellschaft Danzig, Neue Folge 6(4): 73–91.

Brischke C. 1888. Bericht über eine Excursione nach Hela während des Juli 1887. Schriften der Naturforschenden Gesellschaft Danzig, Neue Folge 7(1): 42–64.

Brischke C. 1889. Bericht über eine Excursione nach Steegen, auf der frischen Nehrung, im Juli 1888. Schriften der Naturforschenden Gesellschaft Danzig, Neue Folge 7(2): 193–209.

Chłodny J. 1978. Studies on the entomofauna of european white birch (Betula verrucosa Ehrh.). In: Wiąckowski S. K. (ed.), Studies on entomofauna of larch, alder and birch in different environmental conditions and its ecological relationships with insect pests of more important forest tree species, pp. 14–62. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa, 1977, 171 pp.

Dudek-Piontek I. 1985. Prostoskrzydłe (Orthoptera), karaczany (Blattodea) i skorki (Dermaptera) Strzelec Opolskich i okolic. Praca magisterska wykonana w Zakładzie Systematyki Zwierząt i Zoogeografii, Uniwersytet Wrocławski, msc.

Engel H. 1938. Beiträge zur Flora und Fauna der Binnendüne bei Bellinchen (Oder). Märkische Tierwelt 3: 229–294.

Gacek C. Z. 1986. Prostoskrzydłe (Orthoptera), karaczany (Blattodea) i skorki (Dermaptera) Środy Śląskiej i okolic. Praca magisterska wykonana w Zakładzie Systematyki Zwierząt i Zoogeografii, Uniwersytet Wrocławski, msc.

bicki C., Szwedo J. 1994. O występowaniu Apterygida media (Hagenb.) (Dermaptera: Forficulidae) w Pszczyńskim Parku Krajobrazowym. Acta Entomologica Silesiana 2: 31–32.

Gnot B. 1980. Prostoskrzydłe (Orthoptera), karaczany (Blattodea) i skorki (Dermaptera) Lubina i terenów sąsiednich. Praca magisterska wykonana w Zakładzie Systematyki Zwierząt i Zoogeografii, Uniwersytet Wrocławski, msc.

Gołaszewska H. 1977. Prostoskrzydłe (Orthoptera), karaczany (Blattodea) i skorki (Dermaptera) Zielonej Góry i okolic. Praca magisterska wykonana w Zakładzie Systematyki Zwierząt i Zoogeografii, Uniwersytet Wrocławski, msc.

Graboń E. 1980. Prostoskrzydłe (Orthoptera), karaczany (Blattodea) i skorki (Dermaptera) Pojezierza Iławskiego. Praca magisterska wykonana w Zakładzie Systematyki Zwierząt i Zoogeografii, Uniwersytet Wrocławski, msc.

Grabowski M. 2009. Skorki (Dermaptera) i karaczany (Blattaria). W: Jaskuła R., Tończyk G. (eds), Owady Insecta Spalskiego Parku Krajobrazowego, 1, pp. 25–26. Spała, 199 pp.

Grajek M. 1980. Prostoskrzydłe (Orthoptera), karaczany (Blattodea) i skorki (Dermaptera) Sobótki i terenów przyległych oraz okolic Ostrowa Wlkp. Praca magisterska wykonana w Zakładzie Systematyki Zwierząt i Zoogeografii, Uniwersytet Wrocławski, msc.

Gringel A. 1977. Prostoskrzydłe (Orthoptera), karaczany (Blattodea) i skorki (Dermaptera) Trzebnicy i okolic. Praca magisterska wykonana w Zakładzie Systematyki Zwierząt i Zoogeografii, Uniwersytet Wrocławski, msc.

Grobelny S. 1975. Badania nad karaczanami (Blattodea), prostoskrzydłymi (Orthoptera) i skorkami (Dermaptera) Nadleśnictwa Baszków w pow. krotoszyńskim. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria C – Zoologia 28: 123–140.

Grobelny S. 1983. Badania prostoskrzydłych (Orthoptera), karaczanów (Blattoidea) i skorków (Dermaptera) Ziemi Lubuskiej. Materiały i Uchwała 1-go Zjazdu Przyrodników Ziemi Lubuskiej, Świebodzin, pp. 5–6.

Grobelny S. 1983. Skorki Dermaptera i zadomkowate Blattodea: Ectobiidae Wolińskiego Parku Narodowego. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 4: 51–57.

Grobelny S. 1987. Phenology and abundance dynamics of the earwig Chelidurella acanthopygia (Gene) in an oakhornbeam forest. In: Abstracts of papers. XIV Congress of the Polish Zoological Society, Szczecin 17–19.09.1987, Szczecin, pp. 84.

Gruhl K. 1929. Tier– und Pflanzenwelt des Kreises Grünberg in Schlesien und seiner näheren Umgebung. Grünberg, ss. 415–419.

Kaczmarek B., Knapik K. 1974. Prostoskrzydłe (Orthoptera), karaczany (Blattodea) i skorki (Dermaptera) Wielkopolskiego Parku Narodowego. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria C – Zoologia 27: 69–82.

Karl O. 1937. Ein Beitrag zur Kenntnis der Insektenfauna Ostpomerns. Netzflügler, Geradflügler und Holzläuse. Dohrniana 16: 56-60.

Kraczaj P. 1977. Prostoskrzydłe (Orthoptera), karaczany (Blattodea) i skorki (Dermaptera) miejscowości Żytkiejmy i terenów sąsiednich (woj. Suwałki). Praca magisterska wykonana w Zakładzie Systematyki Zwierząt i Zoogeografii, Uniwersytet Wrocławski, msc.

Kwiatkowska B. 1980. Prostoskrzydłe (Orthoptera) i skorki (Dermaptera) Kotliny Milickiej i Pojezierza Drawskiego. Praca magisterska wykonana w Zakładzie Systematyki Zwierząt i Zoogeografii, Uniwersytet Wrocławski, msc.

La Baume W. 1912(1913). Beitrag zur Kenntnis der Dermaptera und Orthoptera (Ohrwürmer und Geradflügler) Ostpreussens. Schriften der Physikalisch-Ökonomischen Gesellschaft zu Königsberg in Pr., Königsberg, 53(1): 75–85.

La Baume W. 1920. Die Geradflüglerfauna Westpreussens. Dritter Beitrag zur Kenntnis der westpreussischen Ohrwürmer und Heuschrecken (Dermaptera und Orthoptera). Schriften der Naturforschenden Gesellschaft in Danzig, Neue Folge, 15: 144-185.

Liana A. 1997. Świat zwierząt. W: Liana A. (red.). Na pograniczu regionów. Monografia przyrodnicza gminy Modliborzyce. Towarzystwo Fizjograficzne, Warszawa, 65-122.

Naskręt M. 1981. Prostoskrzydłe (Orthoptera), karaczany (Blattodea) i skorki (Dermaptera) Wałbrzycha i przyległych okolic. Praca magisterska wykonana w Zakładzie Systematyki Zwierząt i Zoogeografii, Uniwersytet Wrocławski, msc.

Orzechowski R., Gajda K., Gajda E., Mleczak M. 2020. Entomofauna. W: Grochowski P., Jerzak L. (red.). Krzesiński Park Krajobrazowy – monografia. ZPKWL, ss. 96-115.

Prewysz-Kwinto K. 1979. Prostoskrzydłe (Orthoptera), karaczany (Blattodea) i skorki (Dermaptera) kserotermicznej murawy Starego Wołowa i okolic. Praca magisterska wykonana w Zakładzie Systematyki Zwierząt i Zoogeografii, Uniwersytet Wrocławski, msc.

Schubert K. 1929. Die Orthopteren der Umgegend von Neustadt in Oberschlesien. Konowia 8: 249–256.

Sobuś T., Sikora D. 2012. Elementy ekologii żerowania srokosza Lanius excubitor w krajobrazie rolniczym Podkarpacia. Ptaki Podkarpacia 12: 103–110.

Sokołowski J. 1928. Fauna owadów prostoskrzydłych (Orthoptera) województwa poznańskiego. Prace Komisji Matematyczno–Przyrodniczej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 4: 97–168.

Soszyńska-Maj A., Hikisz J., Jaskuła R. 2010. Skorki (Dermaptera) W: Jaskuła R., Tończyk G. (red.). Owady Insecta Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, pp: 37–39. Dyrekcja Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne, Łódź, 213 pp.

Splinter G. 1925. Beiträge zur Orthopteren-Fauna Pommerens. (Mit besonderer Berücksichtigung der Stettiner Umgebung.). Archiv für Naturgeschichte 91A (8): 159-164.

Stasiewicz A. 1978. Prostoskrzydłe (Orthoptera), karaczany (Blattodea) i skorki (Dermaptera) Chocianowa i okolic. Praca magisterska wykonana w Zakładzie Systematyki Zwierząt i Zoogeografii, Uniwersytet Wrocławski, msc.

Szczepaniak J. M. 1983. Prostoskrzydłe (Orthoptera), karaczany (Blattodea) i skorki (Dermaptera) Borów Dolnośląskich i Pogórza Izerskiego. Praca magisterska wykonana w Zakładzie Systematyki Zwierząt i Zoogeografii, Uniwersytet Wrocławski, msc.

Szulczewski J. 1926. Materiały do fauny szarańczaków (Orthoptera) Wielkopolski. Polskie Pismo Entomologiczne 5: 87–89.

Tenenbaum S., Mierzejewski W. 1914. Materyały do fauny prostoskrzydłych (Orthoptera) Ordynacyi Zamojskiej. Pamiętnik Fizyograficzny 22: 157-161.

Tomków M. 1978. Studies on the entomofauna of grey and black alders (Alnus incana Moench., A. glutinosa Gaert.). W: Wiąckowski S. K. (red.). Studies on entomofauna of larch, alder and birch in different environmental conditions and its ecological relationships with insect pests of more important forest tree species, pp. 62–113. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1977, 171 pp.

Wołyńska J. 1975. Prostoskrzydłe (Orthoptera), karaczany (Blattodea) i skorki (Dermaptera) niektórych biotopów leśnych Wielkopolskiego Parku Narodowego. Polskie Pismo Entomologiczne 45: 397–413.

Zacher F. 1907. Beitrag zur Kenntnis der Orthopteren Schlesiens. Zeitschrift für Wissenschaftliche Insektenbiologie 3: 179–185, 211–217.

Żurawlew P., Grobelny S., Markiewicz E. 2019. Nowe dane o skorkach (Dermaptera), prostoskrzydłych (Orthoptera), karaczanach (Blattodea) i modliszkach (Mantodea) powiatu pleszewskiego (Nizina WielkopolskoKujawska). Przegląd Przyrodniczy 30: 49–57.

Żurawlew P., Grobelny S., Orzechowski R., Radzikowski P., Rutkowski T. 2022. New data on the distribution of cockroaches (Blattodea) and earwigs (Dermaptera) in Poland. Fragmenta Faunistica 65(1): 11-24.

 

Strony i bazy internetowe

https://insektarium.net/

www.inaturalist.org