Gatunki zagrożone i chronione

status za Czerwoną Księgą (Liana 2004) i Czerwoną Listą (Liana 2002)

 

Kategoria EX - gatunki wymarłe i zanikłe

19. Podłatczyn stepowy Montana montana (Kollar, 1833)

 

36. Świerszcz południowy Eumodicogryllus bordigalensis (Latreille, 1804)

* status nieaktualny

 

39. Nakwietnik trębacz Oecanthus pellucens (Scopoli, 1763)

* status nieaktualny

 

54. Napierśnica krótkoskrzydła Arcyptera microptera (Fischer von Waldheim, 1833)

 

55. Brodawnica brodawkowana Bryodemella tuberculata (Fabricius, 1775)

 

70. Szarańcza wędrowna Locusta migratoria Linnaeus, 1758

* status nieaktualny

 

Kategoria EN - gatunki silnie zagrożone

8. Stepówka nadnidziańska Gampsocleis glabra (Herbst, 1786)

gatunek objęty ochroną ścisłą

 

38. Świerszczyk szary Modicogryllus frontalis (Fieber, 1844)

 
40. Piechotek leśny Nemobius sylvestris (Bosc, 1792)  

45. Skakun ciemieniówka Tetrix ceperoi (Bolivar, 1887)

 

49. Skakun nadpotokowy Tetrix tuerki (Krauss, 1876)

 
56. Nadobnik włoski Calliptamus italicus (Linnaeus, 1758)  

Kategoria VU - gatunki umiarkownie zagrożone/narażone

7. Siodlarka stepowa Ephippiger ephippiger (Fiebig, 1784)  

27. Pstrokaczek ukraiński Poecilimon ukrainicus Bey-Bienko, 1951

 
51. Sinica nadbrzeżna Aiolopus thallasinus (Fabricius, 1781)  

65. Konik krótkoskrzydły Chorthippus pullus (Philippi, 1830)

 

71. Naboczeń bagienny Mecostethus parapleurus (Hagenbach, 1822)

 

78. Bezskrzydlak pieszy Podisma pedestris (Linnaeus, 1758)

 

81. Trajkotka czerwona Psophus stridulus (Linnaeus, 1758)

 

83. Kózka ciemnoskrzydła Stauroderus scalaris (Fischer von Waldheim, 1846)

 
87. Napierśnik torfowiskowy Stethophyma grossum (Linnaeus, 1758)  

Kategoria NT - gatunki niższego ryzyka, ale bliskie zagrożenia

20. Długoskrzydlak sierposz Phaneroptera falcata (Poda, 1761)

* status nieaktualny

 
21. Podkrzewin bezskrzydły Pholidoptera aptera (Fabricius, 1793)  
32. Pasikonik ogoniasty Tettigonia caudata (Charpentier, 1842)  
37. Świerszcz polny Gryllus campestris Linnaeus, 1758  
74. Siwoszek niebieski Oedipoda caerulescens Linnaeus, 1758  
82. Przewężek błękitny Sphingonotus caerulans (Linnaeus, 1758)  

Kategoria LC - gatunki niższego ryzyka, najmniejszej troski

10. Zrówieńka górska Isophya kraussi Brunner von Wattenwyl, 1878

 

11. Zrówieńka pienińska Isophya pienensis Maran, 1954

 

Kategoria DD - gatunki o statusie słabo rozpoznanym oraz zagrożeniu stwierdzonym lecz bliżej nieokreślonym

25. Podłatczyn szary Platycleis grisea (Fabricius, 1781)

 

28. Grubosz bezskrzydły Polysarcus denticauda Charpentier, 1825

 

63. Konik pieniński Chorthippus eisentrauti (Ramme, 1931)

 
57. Mirka bieszczadzka Capraiuscola ebneri Galvagni, 1953  

Gatunki objęte ochroną, ale niewymienione jako zagrożone 

13. Zrówieńka bieszczadzka Isophya stysi Cejchan, 1957

gatunek objęty ochroną ścisłą