Trajkotka czerwona Psophus stridulus (Linnaeus, 1758)

 

Polska Czerwona Księga Zwierząt - kategoria VU - gatunki wysokiego ryzyka narażone na wyginięcie

Czerwona Lista Zwierzat Ginących i Zagrożonych w Polsce - kategoria VU - gatunki narażone