Przewężek błękitny Sphingonotus caerulans (Linnaeus, 1758)

 

Czerwona Lista Zwierzat Ginących i Zagrożonych w Polsce - kategoria NT - gatunki bliskie zagrożenia

  • występowanie imagines: VIII - X
  • długość ciała samców: 17-19 mm
  • długość ciała samic: 20-33 mm