Konik łąkowy Pseudochorthippus parallelus (Zetterstedt, 1821)

  • występowanie imagines: poł. VI - X/XI
  • długość ciała samców: 13-16 mm
  • długość ciała samic: 18-22 mm