Konik długopokładełkowy Pseudochorthippus montanus (Charpentier, 1825)

  • występowanie imagines: pocz. VII - X/XI
  • długość ciała samców: 13-16 mm
  • długość ciała samic: 17-25 mm