Bezskrzydlak pieszy Podisma pedestris (Linnaeus, 1758)

 

Czerwona Lista Zwierzat Ginących i Zagrożonych w Polsce - kategoria VU - gatunki narażone

  • występowanie imagines: VI - X
  • długość ciała samców: 18-25 mm
  • długość ciała samic: 24-30 mm