Siodlarka stepowa Ephippiger ephippiger (Fiebig, 1784)

Czerwona Lista Zwierzat Ginących i Zagrożonych w Polsce - kategoria VU - gatunki narażone