Stepówka nadnidziańska Gampsocleis glabra (Herbst, 1786)

 

Polska Czerwona Księga Zwierząt - kategoria EN - gatunki bardzo wysokiego ryzyka, silnie zagrożone wyginięciem

Czerwona Lista Zwierzat Ginących i Zagrożonych w Polsce - kategoria EN - gatunki zagrożone

Gatunek obięty ochroną ścisłą

  • występowanie imagines: poł. VII - IX
  • długość ciała samców: 22-27 mm
  • długość ciała samic: 20-26 mm