Pasikonik ogoniasty Tettigonia caudata (Charpentier, 1842) 

 

Czerwona Lista Zwierzat Ginących i Zagrożonych w Polsce - kategoria NT - gatunki bliskie zagrożenia

  • występowanie imagines: kon. VI - X
  • długość ciała samców: 25-36 mm
  • długość ciała samic: 27-38 mm