Podkrzewin bezskrzydły Pholidoptera aptera (Fabricius, 1793)

Czerwona Lista Zwierzat Ginących i Zagrożonych w Polsce - kategoria NT - gatunki bliskie zagrożenia