Podkrzewin bezskrzydły Pholidoptera aptera (Fabricius, 1793)

Czerwona Lista Zwierzat Ginących i Zagrożonych w Polsce - kategoria NT - gatunki bliskie zagrożenia

  • występowanie imagines: pocz. VII - X
  • długość ciała samców: 17-24,5 mm
  • długość ciała samic: 17-25 mm