Napierśnica krótkoskrzydła Arcyptera microptera (Fischer von Waldheim, 1833)

 

Czerwona Lista Zwierzat Ginących i Zagrożonych w Polsce - kategoria EX - gatunki wymarłe

  • występowanie imagines: kon. V - pocz. VIII
  • długość ciała samców: 17-25 mm
  • długość ciała samic: 22-29 mm