Brodawnica brodawkowana Bryodemella tuberculata (Fabricius, 1775)

 

Polska Czerwona Księga Zwierząt - kategoria EX - gatunki zanikłe

Czerwona Lista Zwierzat Ginących i Zagrożonych w Polsce - kategoria EX - gatunki wymarłe