Brodawnica brodawkowana Bryodemella tuberculata (Fabricius, 1775)

 

Polska Czerwona Księga Zwierząt - kategoria EX - gatunki zanikłe

Czerwona Lista Zwierzat Ginących i Zagrożonych w Polsce - kategoria EX - gatunki wymarłe

  • występowanie imagines: VII - IX
  • długość ciała samców: 26-31 mm
  • długość ciała samic: 29-39 mm