Podłatczyn stepowy Montana montana (Kollar, 1833)

 

Czerwona Lista Zwierzat Ginących i Zagrożonych w Polsce - kategoria EX - gatunki wymarłe