Podłatczyn stepowy Montana montana (Kollar, 1833)

 

Czerwona Lista Zwierzat Ginących i Zagrożonych w Polsce - kategoria EX - gatunki wymarłe

  • występowanie imagines: VII - X
  • długość ciała samców: 13,5-15 mm
  • długość ciała samic: 16-18 mm