Długoskrzydlak sierposz Phaneroptera falcata (Poda, 1761)

 

Czerwona Lista Zwierzat Ginących i Zagrożonych w Polsce - kategoria NT - gatunki bliskie zagrożenia

* - status nieaktualny