Długoskrzydlak sierposz Phaneroptera falcata (Poda, 1761)

 

Czerwona Lista Zwierzat Ginących i Zagrożonych w Polsce - kategoria NT - gatunki bliskie zagrożenia

* - status nieaktualny

  • występowanie imagines: poł. VII - X
  • długość ciała samców: 12-17 mm
  • długość ciała samic: 15-18 mm