Podłatczyn szary Platycleis grisea (Fabricius, 1781)

 

Czerwona Lista Zwierzat Ginących i Zagrożonych w Polsce - kategoria DD - dane niepełne

  • występowanie imagines: pocz. VII - IX
  • długość ciała samców: 15-23 mm
  • długość ciała samic: 18-24 mm