Pstrokaczek ukraiński Poecilimon ukrainicus Bey-Bienko, 1951

 

Polska Czerwona Księga Zwierząt - kategoria VU - gatunki wysokiego ryzyka narażone na wyginięcie

Czerwona Lista Zwierzat Ginących i Zagrożonych w Polsce - kategoria VU - gatunki narażone

  • występowanie imagines: kon. VI - VIII