Grubosz bezskrzydły Polysarcus denticauda Charpentier, 1825

 

Gatunek po raz pierwszy stwierdzony w Polsce w 1996 roku (Wanat i Białooki 1997).

 

Czerwona Lista Zwierzat Ginących i Zagrożonych w Polsce - kategoria DD - dane niepełne

  • występowanie imagines: VI - VII
  • długość ciała samców: 27-47 mm
  • długość ciała samic: 28-45 mm