Grubosz bezskrzydły Polysarcus denticauda Charpentier, 1825

 

Czerwona Lista Zwierzat Ginących i Zagrożonych w Polsce - kategoria DD - dane niepełne