Zrówieńka górska Isophya kraussi Brunner von Wattenwyl, 1878

Czerwona Lista Zwierzat Ginących i Zagrożonych w Polsce - kategoria LC - gatunki najmniejszej troski

  • występowanie imagines: kon. V - IX
  • długość ciała samców: 16-25 mm
  • długość ciała samic: 17-26 mm