Świerszcz polny Gryllus campestris Linnaeus, 1758

 

Czerwona Lista Zwierzat Ginących i Zagrożonych w Polsce - kategoria NT - gatunki bliskie zagrożenia

  • występowanie imagines: pocz. V - poł. VII
  • długość ciała samców: 18-26 mm
  • długość ciała samic: 19-27 mm

 

głos - autor: Ryszard Orzechowski