Zrówieńka bieszczadzka Isophya stysi Cejchan, 1957

 

gatunek obięty ochroną ścisłą