Mapa przedstawia rozmieszczenie całego rodzaju Isophya (łącznie z obserwacjami osobników nieoznaczonych do gatunku).