Sinica nadbrzeżna Aiolopus thallasinus (Fabricius, 1781) 

 

Czerwona Lista Zwierzat Ginących i Zagrożonych w Polsce - kategoria VU - gatunki narażone