Sinica nadbrzeżna Aiolopus thallasinus (Fabricius, 1781) 

 

Czerwona Lista Zwierzat Ginących i Zagrożonych w Polsce - kategoria VU - gatunki narażone

  • występowanie imagines: pocz. VIII - X
  • długość ciała samców: 15-21 mm
  • długość ciała samic: 20-29 mm