Zrówieńka pienińska Isophya pienensis Maran, 1954

Czerwona Lista Zwierzat Ginących i Zagrożonych w Polsce - kategoria LC - gatunki najmniejszej troski

  • występowanie imagines: VII - IX
  • długość ciała samców: 22-26 mm
  • długość ciała samic: 20-26 mm