Zrówieńka pienińska Isophya pienensis Maran, 1954

Czerwona Lista Zwierzat Ginących i Zagrożonych w Polsce - kategoria LC - gatunki najmniejszej troski