Napierśnik torfowiskowy Stethophyma grossum (Linnaeus, 1758)

 

Czerwona Lista Zwierzat Ginących i Zagrożonych w Polsce - kategoria VU - gatunki narażone