Naboczeń bagienny Mecostethus parapleurus (Hagenbach, 1822)

 

Polska Czerwona Księga Zwierząt - kategoria VU - gatunki wysokiego ryzyka narażone na wyginięcie

Czerwona Lista Zwierzat Ginących i Zagrożonych w Polsce - kategoria CR - gatunki krytycznie zagrożone

  • występowanie imagines: pocz. VIII - X
  • długość ciała samców: 17-20 mm
  • długość ciała samic: 24-30 mm