Siwoszek niebieski Oedipoda caerulescens Linnaeus, 1758

 

Czerwona Lista Zwierzat Ginących i Zagrożonych w Polsce - kategoria NT - gatunki bliskie zagrożenia

  • występowanie imagines: pocz. VII - X
  • długość ciała samców: 13-23 mm
  • długość ciała samic: 20-29 mm