Siwoszek niebieski Oedipoda caerulescens Linnaeus, 1758

 

Czerwona Lista Zwierzat Ginących i Zagrożonych w Polsce - kategoria NT - gatunki bliskie zagrożenia