Pałkowiak plamisty Myrmeleotettix maculatus (Thunberg, 1815)

  • występowanie imagines: pocz. VI - X
  • długość ciała samców: 10-15 mm
  • długość ciała samic: 11-16 mm