Wątlik kropkowany Leptophyes punctatissima (Bosc, 1792)

  • występowanie imagines: VII - X
  • długość ciała samców: 10,5-12,5 mm
  • długość ciała samic: 13-17,5 mm

 

 Mapa przedstawia pełne dane literaturowe.