Nadrzewek długoskrzydły Meconema thalassinum (De Geer, 1773)

  • występowanie imagines: pocz. VII - X
  • długość ciała samców: 11-19 mm
  • długość ciała samic: 11-19 mm