Pasikonik stożkogłowy Ruspolia nitidula (Scopoli, 1786)

 

Gatunek po raz pierwszy stwierdzony w Polsce w 2014 roku (Brodacki 2014).

 

  • występowanie imagines: pocz. VIII - X
  • długość ciała samców: 20-30 mm
  • długość ciała samic: 24-33 mm