Pasikonik stożkogłowy Ruspolia nitidula (Scopoli, 1786)

 

Gatunek po raz pierwszy stwierdzony w Polsce w 2014 roku.

 

  • występowanie imagines: pocz. VIII - X
  • długość ciała samców: 20-30 mm
  • długość ciała samic: 24-33 mm

 

 Mapa przedstawia pełne dane literaturowe.