Turkuć podjadek Gryllotalpa gryllotalpa (Linnaeus, 1758)

  • występowanie imagines: I - XII
  • długość ciała samców: 35-45 mm
  • długość ciała samic: 40-50 mm