Konik sucholubny Chorthippus mollis (Charpentier, 1825)

  • występowanie imagines: poł. VII - X
  • długość ciała samców: 13-17 mm
  • długość ciała samic: 16-22 mm