Konik leśny Chorthippus vagans (Eversmann, 1848)

  • występowanie imagines: VII - X
  • długość ciała samców: 9-11 mm
  • długość ciała samic: 10-16 mm