Złotawiec krótkoskrzydły Euthystira brachyptera (Ocskay, 1826)

  • występowanie imagines: pocz. VI - X
  • długość ciała samców: 14-17 mm
  • długość ciała samic: 19-22 mm