Miecznik łąkowy Conocephalus dorsalis (Latreille, 1804)

  • występowanie imagines: pocz. VII - X
  • długość ciała samców: 13,5-15,5 mm
  • długość ciała samic: 14-17,5 mm