Miecznik ciemny Conocephalus fuscus (Fabricius, 1793)

  • występowanie imagines: poł. VII - X
  • długość ciała samców: 12-18 mm
  • długość ciała samic: 13-18 mm